Колегите

Иво и Краси Лепоеви са собственици на ресторант и рибарник.

 

Ivo and Krassy Lepoevi are owners of restaurant and fishpond.
 
Иво и Краси Лепоеви су власници од ресторан и рибњак.