Бъдещи проекти

Бъдещи проекти

Търговски базар

 • рибарски принадлежности: въдици,макари, плувки, влакна,куки,кепове и други аксесоари за риболов.
 • животински продукти: овче кисело мляко, прясно сирене.
 • селскостопански продукти и горски плодове според сезона: картофи, боровинки, малини, ягоди.
 • щанд за етно стоки: носии, троянска керамика
 • щанд за местен занаят: брадви, гърнета,  сърпове, точила за ножове и други.
 • животинско стопанство: фазани ,кози, кончета. магарета, ,сърни 
 
 
 Future projects

Trade Bazaar


 •          * Fishing Tackle: fishing rods, reels, floats, yarn, hooks and other accessories kepove fishing.
 •          * Animal products: sheep's milk yogurt, fresh cheese.
 •          * Agricultural and forest fruits according to season: potatoes, blueberries, raspberries, strawberries.
 •          * Stand for ethnic products: costume, Troyan Ceramics
 •          * Stand for the local craft: axes, pots, sickles, knives and a whetstone others.
 •          * Animal farm: pheasants, goats, horses. donkeys, deer
 
Будуће пројекте

Трговина Базар


 •          * Приборe за пецање: пецање шипке, бубњевима, сплавова, предива, куке и осталог прибора кепове риболов.
 •          * Животињских производа: овчијег млека јогурт, свежи сир.
 •          * Пољопривредно и шумско воће према сезони: кромпир, боровница, малина, јагода.
 •          * Постоље за етничке производа: костим, Тројан Керамика
 •          * Постоље за локалне занатске: сјекирама, лонци, српови, ножеве и други брус.
 •          * Животињска фарма: фазана, козе, коњи. Магарци, јелен
 •