Местонахождение

Комплексът се намира във село Гинци, което е на 50 километра от София.

Тръгва се по Ломско шосе в посока Костинброд.

 
The complex is located in the village Gintsi, which is 50 kilometers from Sofia.

Departs under Lom road towards Kostinbrod.

 

Комплекс се налази у селу Гинтси, што је 50 километара од Софије.

Пролазите кроз  Ломском путу према Костинброд.